Telemarketing | روز بیست و چهارم

Telemarketing | روز بیست و چهارم

Telemarketing چیست و آیا هنوز نقشی در بازاریابی دارد و یا خیر؟ در پادکست امروز به این سوال پاسخ داده ایم. دانلود پادکست Telemarketing by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت...
تست A و B | روز بیست و سوم

تست A و B | روز بیست و سوم

در این پادکست راجع به تعریف تست  A/B صحبت خواهیم کرد و مهمترین نکته ای که در این تست باید رعایت شود را ذکر میکنیم دانلود پادکست A/B Testing by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت...
قیف بازاریابی چیست؟ | روز بیست و دوم

قیف بازاریابی چیست؟ | روز بیست و دوم

قیف بازاریابی یا بازاریابی دیجیتال چیست؟ در این پادکست راجع به  قسمتهای مختلف این قیف با شما صحبت خواهیم کرد. دانلود پادکست قیف بازاریابی by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت...
بازاریابی Inbound در مقابل Outbound | روز بیست و یکم

بازاریابی Inbound در مقابل Outbound | روز بیست و یکم

دو واژه ای که دیجیتال مارکتر ها به هیچ وجه با اون بیگانه نخواهند بود. بازاریابی اینباند یا اوت باند؟ در این پادکست به تعریف این دو خواهیم پرداخت دانلود پادکست Inbound vs Outbound by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت...
Relationship Marketing | روز بیستم

Relationship Marketing | روز بیستم

رابطه شما با همکاران و شرکای تجاری چگونه است؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که میتوانید از این رابطه به عنوان اهرم پرقدرتی برای بازاریابی و بازاریابی دیجیتال استفاده کنید؟ دانلود پادکست Relationship Marketing by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت...

با ما در ارتباط باشید