فونت فارسی در میل چیمپ | Mail chimp Farsi

فونت فارسی در میل چیمپ | Mail chimp Farsi

اگر شما به عنوان یک دیجیتال مارکتر ترجیح می دهید از سرویس میل چیمپ (mailchimp) برای ایمیل مارکتینگ استفاده کنید ولی با مشکل عدم نمایش فونت فارسی در میل چیمپ مواجه هستید، پیشنهاد می کنیم این پادکست را گوش دهید. در این پادکست آموزشی، یاد می گیریم که چگونه فونت فارسی را...

با ما در ارتباط باشید