خواهی نخواهی هر محصولی طول عمری دارد، یک روز متولد میشود و یک روز از چرخه حیات خارج میشود. در پادکست امروز راجع به چرخه طول عمر محصول صحبت خواهیم کرد و فاز های مختلف آن را توضیح خواهیم داد.
دانلود پادکست

چرخه عمر محصول

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید