قبل از هرگونه تحقیق راجع به بازار و مشتری سعی کنید دقیقا اهداف تحقیق را مشخص کنید و اجازه ندهید تا نکته ای از قلم بی افتد. چرا که در غیر اینصورت همانند کوکاکولا هزینه گزافی متحمل خواهید شد.
دانلود پادکست

نقش تحقیقات در بازاریابی

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید