در چهارمین پادکست به ادامه صحبت راجع به لایه های مختلف محصول میپردازیم و از اهمیت بروزرسانی صحبت خواهیم کرد. و توضیح خواهیم داد که همیشه شما نیازمند این نیستید که محصولی که در دست دارید را به فروش برسانید. در دنیای امروز میتوان قول هایی در مورد محصول هایی داد که در آینده وارد بازار خواهند شد.

نگاهی متفاوت به محصول

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید