در ششمین پادکست راجع به درک ذهنیت مخاطب صحبت خواهیم کرد و اینکه چطور میتوانید با ویژگی های نداشته در محصول مخاطب را به سمت محصول خود جذب کنیم.

دانلود پادکست

درک دقیق ذهنیت مخاطب

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید