بوم مدل بازاریابی دیجیتال چیست؟

جهت نیاز به منابع بیشتر میتوانید این لینک ها رو دنبال کنید

آموزش کامل بوم مدل کسب و کار

پادکست های بوم دیجیتال مارکتینگ

سایت اصلی بوم مدل دیجیتال مارکتینگ

 

دانلود پادکست

اجایل مارکتینگ

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید