در پادکست روز گذشته راجع به بخش بندی بازار صحبت کردیم و مفهوم آن را توضیح دایدم. در این پادکست به انواع و تکنیک های مختلف بخش بندی بازار اشاره خواهیم کرد.

دانلود پادکست

بخش بندی بازار قسمت دوم

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید