برای دیجیتال مارکتر شدن دانش کامل حساب و کتاب مالی نیاز نیست، اما حداقل چیزی که شما واجب است راجع به آن اطلاعات داشته باشید ROI است. در این پادکست به این مقوله خواهیم پرداخت

دانلود پادکست

ROMI

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید