در روز شانزدهم به تعریف بازار عمده و یا خاص میپردازیم و سپس راجع به Adjacent Market نیز نکاتی را خواهیم گفت.

دانلود پادکست

MASS vs. Niche

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید