دو واژه ای که دیجیتال مارکتر ها به هیچ وجه با اون بیگانه نخواهند بود. بازاریابی اینباند یا اوت باند؟ در این پادکست به تعریف این دو خواهیم پرداخت

دانلود پادکست

Inbound vs Outbound

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید