آیا با وجود بازاریابی مدرن و دیجیتال مارکتینگ هنوز میتوان جایگاهی برای بازاریابی سنتی قائل شد؟ در پادکست روز هفدهم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.

دانلود پادکست

بازاریابی سنتی یا Traditional Marketing

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید