تعریف دیجیتال مارکتینگ به طور جامع و کامل در یک پادکست بسیار سخت خواهد بود، شاید سرفصل هایی که در سایت پلت در نظر گرفته ایم تا حدودی گویای این تعریف باشد. از اینرو مجموعه کامل تری از پادکست ها برای شما در نظر گرفته ایم با عنوان دیجیتال مارکتینگ چیست و دیجیتال مارکتر کیست. در پادکست روز هجدهم سعی میکنیم تا به صورت مختصر توضیحی در مورد این نوع بازاریابی داشته باشیم.

دانلود پادکست

Digital Marketing

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید