بازاریابی حسی یا Sensory Marketing چیست؟

در روز نوزدهم با یک مثال به تعریف این عنوان خواهیم پرداخت.

دانلود پادکست

Sensory Marketing

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید