در روز نهم چند مدل مختلف استراتژی قیمت گذاری را ذکر خواهیم کرد. آشنا بودن افراد تیم بازاریابی با این مدل ها به شدت توصیه یشود..

دانلود پادکست

استراتژی های قیمت گذاری

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید