در پادکست روز هشتم راجع به ارزش تولیدی توسط تیم بازاریابی و تیم کسب و کار صحبت خواهیم کرد و اینکه همیشه لازم نیست تا قیمت نهایی کالای شما بر مبنای هزینه هایی باشد که در تولید پروسه تولید متحمل شده اید.

دانلود پادکست

ارزش غیر مبتنی بر هزینه

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید