این هم پادکست دوم از مجموعه پادکست مقدمات بازاریابی. مبحث چهار پی و یا آمیخته بازاریابی را ادامه میدهیم با طمع و مزه ای متفاوت.

این پادکست ها مرتبط با مقدمات پایه ای بازاریابی هستند و برای سطوح مقدماتی و متوسطه طراحی شده اند. در سایت آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت هم در فصل اول درباره مفاهیم استراتژی در بازاریابی دیجیتال به صورت عملی صحبت خواهیم کرد.

در دومین پادکست به تعریف چهار C در بازاریابی خواهیم پرداخت.
دانلود پادکست 4C در بازاریابی

چهار C در بازاریابی

by ایمان خلخالی | آکادمی دیجیتال مارکتینگ پلت

Share This

با ما در ارتباط باشید