رنگ های گیاهی باغبانی – Botanical

نیاز به داشتن یک پلت سبز، خود گواه بر ارتباط اجتناب ناپذیر بین انسان و طبیعت سبز است که برایش غذا، آب، اکسیژن و داروها را فراهم مینماید.

زندگی جامع و منظم بستگی به اثر رنگهای زرد سبز، آبی سبز و زرد متمایل به سبز میباشد. ترندهای غذا و نوشیدنی، سبک زندگی و سلامت همگی بسیار به این خانواده رنگ وابسته هستند. این پلت بزرگترین مجموعه رنگهاست که از روشن ترین رنگ یخی و آبی دریایی گرفته تا تیره ترین سبزها؛ از لیمویی های خورشیدی و روشن ترین سبز کم رنگ گرفته تا سبز عمیق و تیره. از آلوئه ورای روشن تا نخودفرنگی. آبی سبزها هم اعضای گسترده ای از رنگ سبز دارند مانند طوطی کوکاتو، سبزآبی (teal) و طالبی.

#1D6E2F – #017C8A – #BFB825

#C6AA76 – #004851 – #779D4A

#309B42 – #5E7E29 – #024638

#4A6A1D – #B5BC26 – #39913F

#5B792F – #005F82 – #A8C727

#58621D – #43883E – #005150

#2C5234 – #827A15 – #63A71E

#275D38 – #727B4B – #ABAD23

#205C40 – #006169 – #BBA522

#238848 – #115740 – #1C3C34

#36573B – #509E2F – #989B30

#4E5B31 – #8F993E – #1CA421

#48A23F – #27724F – #C5A923

#546758 – #ADA320 – #78BD70

#546223 – #719949 – #9B8419

#316D89 – #CFB526 – #00843D

#4B9560 – #018263 – #D2D755

#6BA539 – #00667F – #4A7729

#658D1B – #ADCA28 – #AF981E

#76881D – #B7BE26 – #44693D

#7C8034 – #395542 – #A9C47F

#799A1C – #01625B – #A0921C

#5E6738 – #44A71D – #BABC26

#7C8034 – #395542 – #A9C47F

#D6C82A – #205732 – #006E62

#89813D – #BBB224 – #01573F

#6D712E – #286140 – #AA9D2E

#9A951C – #E1CD2C – #016A52

#B4A822 – #007A53 – #888D30

#5B7E51 – #78C024 – #8A8D4A

#94931C – #73AA50 – #4B8C2B

#3D9525 – #03B388 – #005D5C

#056A38 – #0D5257 – #007395

#66823A – #005970 – #77BE23

#79863C – #A7AD22 – #6CC24A

#4A773C – #8E8C1A – #017580

Share This

با ما در ارتباط باشید