داستان کمپین های دیجیتال شما از این جا آغاز میشود

پایه و اساس بازاریابی
اطلاعات بیشترسرفصل ها

اولین گام در شروع طرح و برنامه ریزی برای یک کمپین دیجیتال

آموزش کامل
بوم مدل دیجیتال مارکتینگ

تفاوت در رسیدگی و بررسی بیشتر به جزئیات است

بهینه سازی اهداف و دستاوردهای کسب و کار

در این فصل با مفاهیم ابتدایی بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ) آشنا خواهید شد، سپس چهارچوبی (بوم بازاریابی دیجیتال) آموزش خواهیم داد که توسط آن قادر به شناخت وضعیت موجود کسب و کار خود خواهید بود. توسط این چهارچوب میتوانید برای تمامی پروژه های دیجیتال مارکتنیگ خود برنامه ریزی کرده و آنها را با دیدی مناسب و رویکردی استراتژیک به اجرا برسانید. در پایان نیز به بررسی سه کمپانی معتبر با کمک این چهارچوب Framework خواهیم پرداخت.

تجربه اندوزی از گذشته، نگاه به آینده

نقشه راهی که در طول مسیر طراحی و اجرای کمپین های دیجیتال به آن نیاز خواهید داشت.

شما در هر موقعیت ای که قرار داشته باشید مدیر یک استارتاپ، مدیر بازاریابی و یا عضوی از یک تیم بازاریابی قطعا در زمان های گوناگون نیازمند راه اندازی کمپین های دیجیتال خواهید بود؛ حال سوالی که مطرح است این است که چه‌طور برای این کمپین برنامه‌ریزی می‌کنید و پس از برنامه‌ریزی چه‌طور آن‌ را با مدیران ارشد، تیم دیجیتال مارکتینگ و یا مشتری خود در میان خواهید گذاشت؟ و پس از پایان کمپین چطور میزان موفقیت و شکست آن را بررسی خواهید کرد؟

آنچه برای شما آماده کرده ایم

چکیده ای از سرفصل ها

چکیده ای از سرفصل های استراتژی دیجیتال مارکتینگ:

 

 • بوم دیجیتال مارکتینگ
 • مطالعه موردی
 • مطالعه موردی – قسمت دوم
 • بوم مدل کسب و کار
 • بررسی مدل کسب و کار مثال های ذکر شده
 • ارزش پیشنهادی چیست؟
 • الگویی برای بررسی ارزش پیشنهادی
 • الگویی برای بررسی ارزش پیشنهادی قسمت دوم
 • ارزش های پیشنهادی مطالعات موردی
 • مشتری یا مخاطب
 • نقشه همدلی
 • پرسونا
 • سفر مشتری قسمت اول
 • سفر مشتری قسمت دوم
 • طول عمر یک کسب و کار
 • کانال ارتباطی
 • انواع کانال ارتباطی قسمت اول
 • انواع کانال ارتباطی قسمت دوم
 • هدف نهایی یک کمپین
 • خصوصیات یکی کمپین موفق
 • مثال هایی از اهداف اسمارت یک کمپین
 • KPI چیست
در یک نگاه:

آنچه در پایان این فصل شما خواهید آموخت

ارتباط کمیپن و کسب و کار

g

المان های موثر یک کمپین

طراحی یک کمپین دیجیتال