آموزش گزارش دهی و تصویر سازی داده های کسب و کار

  گزارش دهی و شیوه درست تصویر سازی داده های کسب و کار یکی از ملزومات و وظایفی است که یک دیجیتال ماکتر در دنیای امروزی بدان نیازمند است. اگر زبان داده ها را نفهمیم کمپین های دیجیتالمان سر از ناکجا آباد درخواهند آورد.

در دست ساخت است

 

در حال به روز رسانی است

جمع آوری داده در محیطی یکپارچه

 

بر خلاف ادوار گذشته امروز مارکتر ها و دیجیتال ماکتر ها با انبوهی از داده ها مواجه هستند، هرچند این تعدد و حجم زیاد داده از یک سو میتواند بسیار در جهت پیدا کردن مسیر مناسب و مشکلات کسب و کار مفید واقع شود، اما همچون چاقوی دولبه اگر شیوه اصولی و درست استفاده از آن را فرانگیریم در این انبوه داده مسیر اصلی کسب و کار را گم خواهیم کرد.

Share This

با ما در ارتباط باشید